Napište nám, zavoláme Vám!

Snoheta

s.r.o.

Vybavení železáře Bednění a výztuž stropní desky KARI sítě a dolní výztuž desky Bednění a výztuž stěny Armokoš Bednění bazénu Bednění a výztuž schodiště Bednění a výztuž schodiště Vybetonované schodiště

Beton jako stavební materiál?

Obsah

Definice betonu
Výhody betonových konstrukcí
Nevýhody betonových konstrukcí
Rozdělení betonů
Složky betonu
Výroba betonové směsi
Doprava betonové směsi
Zhutňování betonové směsi
Ošetřování betonové směsi
Ukládání betonové směsi
Betonování za nízkých teplot
Pevnost, značení betonu
Zvláštní druhy betonů
Užitečné odkazy
Test

Definice betonu

Je to stavivo (umělý kámen), který vzniká mísením pojiva s plnivem za dostatečného přidání vody a dokonalým ztvrdnutím pojiva a plniva.

Detailní struktura betonu

Betonový obloukový most

Výhody betonových konstrukcí

 • Pevnost
 • Trvanlivost
 • Ohnivzdornost
 • Jednolitost
 • Hospodárnost

Betonový obloukový most

Betonový obloukový most

Nevýhody betonových konstrukcí

 • Tepelná vodivost
 • Zvuková vodivost
 • Obtížná rekonstrukce

Rozdělení betonů

 • Dle konstrukčních vlastností
  • Prostý beton
  • Železobeton
  • Předpjatý beton
 • Dle funkce
  • Nenosný
  • Nosný
 • Dle objemové hmotnosti
  • Lehké (do 2000 kg.m-3)
  • Střední (2000 až 3000 kg.m-3)
  • Těžké (3000 až 3500 kg.m-3)
  • Velmi těžké (nad 3500 kg.m-3)
 • Dle hutnosti
  • Hutné
  • Mezerovité
  • Pórovité

Složky betonu

 • Kamenivo
 • Cement
 • Voda

Příprava skály na odstřel v lomu

Ukázka clonového odstřelu v kamenolomu

Nakládka a doprava vytěženého kameniva

Výroba betonové směsi

 • Míchačky - spádové, s nuceným oběhem, kontinuální
 • Betonárky - malé, střední, velké

Betonárka

Betonárka

Doprava betonové směsi

 • Na staveniště - domíchávače
 • Po staveništi - čerpadla, koše, pásové dopravníky, motorové vozíky,...

Domíchávač

Domíchávač

Čerpadlo

Čerpadlo

Zhutňování betonové směsi

Zhutňováním dosahujeme větší hmotnosti a pevnosti betonu.

Technologie zhutňování:

 • Propichování
 • Vibrování
 • Dusání
 • Vakuování
 • Lisování
 • Odstřeďování

Zhutňování vibrováním

Zhutňování vakuováním

Ošetřování betonové směsi

 • Dobu ošetřování betonové směsi stanový technolog.
 • Po celou dobu musíme povrch betonové konstrukce udržovat dostatečně vlhký.
 • Nezatvrdlou betonovou konstrukci musíme chránit proti otřesům a nárazům.
 • Konstrukci musíme po dobu ošetřování chránit před proudící vodou.

Ukládání betonové směsi

 • Betonová směs se ukládá do bednění.
 • Rozlišujeme různé druhy bednění - nepřenosné, přenosné, posuvné, pojízdné, ztracené, nafukovací, papírové,...
 • Mezi nejznáměšjí dodavatele bednění patří firmy DOKA a PERI.

Tradiční dřevěné nepřenosné bednění

Tradiční dřevěné nepřenosné bednění

Aktuálně používaný systém bednění v praxi

Aktuálně používaný systém bednění v praxi

Betonování za nízkých teplot

 • Při teplotě pod 5 °C se pozastavuje proces hydratace a beton přestává tuhnout a tvrdnout.
 • Při betonáži za nízkých teplot používáme:
  • Speciální cementy
  • Ohřátou záměsovou vodu
  • Snažíme se minimalizovat množství záměsové vody
  • Používáme urychlovače tuhnutí a tvrdnutí
  • Chráníme uloženou směs před zmrznuzím - prohřívání

Pevnost, značení betonu

 • Pevnost je nejdůležitější vlastnost betonu.
 • Pevnost betonu v tlaku je asi 10× až 25× vyšší než pevnost v tahu.
 • Značení betonu:
  • Dle staré a již neplatné normy ČSN např. B20, B25, B30,...
  • Dle platné normy EC např. C20/25, C25/30, C30/37,...

Třídy betonu dle platných a dříve používaných norem

Třídy betonu dle platných a dříve používaných norem

Zvláštní druhy betonů

 • Lehké betony
  • Mezerovité
  • Nepřímo lehčené
  • Přímo lehčené
 • Ohnivzdorné betony
 • Žáruvzdorné betony
 • Těžké betony
 • Hlinitanové betony
 • Silniční betony
 • Vodohospodářské betony
 • Samozhutnitelné betony
 • Pohledové betony
 • Barevné betony
 • Vysokopevnostní betony

Užitečné odkazy

Test


© 2018 Snoheta s.r.o. Mapa stránek